יום ג', כד’ בכסלו תשע”ח
    הקשר הרב דורי - מחוז מנח"י  
 

מכתב למנהל ביהס-ערבית.doc שלבי הפעלת התכנית -ערבית.doc טופס תכנון תכנית ערבית.doc מכתב קשר להורי התלמיד ערבית.doc קישור מומלץ לחומרים בערבית.doc