יום ב', טו’ בשבט תשע”ט
קשר רב דורי
    הקשר הרב דורי - מחוז מנח"י  

מבנה התכנית:שיעורנושא השיעור1מפגשי הכנה לתלמידים בנפרד, 2-3 מפגשים.2מפגש הכנה למבוגרים3מפגש פתיחה4בניית הסיפור5למידת חקר (לתלמידים בלבד)6בניית הסיפור7בניית הסיפור8בניית הסיפור9בניית הסיפור10העלאת הסיפור (הנחייה לתלמידים בלבד)11העלאת הסיפור למאגר הסיפורים הלאומי12הכנה לסיור בבית התפוצות13סיור בבית התפוצות14הסיור בעקבות הסיפור15הסיור בעקבות הסיפור16הסיור בעקבות הסיפור17מורשת ברשת18יצירת סרטונים בתוכנת מובי מייקר19שירו לי20מפגש סיום