יום ו', יא’ בסיון תשע”ח
    הקשר הרב דורי - מחוז מנח"י  

טפסים : טופס רשימת משתתפי התכנית טופס תיעוד סיפור - קשר רב דורי - אתר חדש. קישור להזמנת סיור בבית התפוצות טופס ויתור סיור בבית התפוצות קובץ טפסים צ'ופר .docx תכנית הקשר הרב דורי -מכתב פרסום להורים.