יום א', י’ באדר תשע”ח
    הקשר הרב דורי - מחוז מנח"י  

daf-kesher.doc