יום ו', יא’ בסיון תשע”ח
    הקשר הרב דורי - מחוז מנח"י  

daf-kesher.doc