יום ש', ו’ באייר תשע”ח
    הקשר הרב דורי - מחוז מנח"י  

רשימת בתי הספר בתי ספר יסודי היובל משואהיפה נוףהשלום לוריאמדעי טכנולוגי פסגת זאבשפות ותרבויות ע"ש יוני נתניהודוגמא עוזיאל בנים ממ"ד רמות ב הראלאור תורה בניםמקור חייםיהודה הלויפסגת דודשובו- ירושליםפנינת הצפוןנות- ישראל איילת השחראלטור מכין לבנות בתי ספר תיכונים ממ"ד הימלפרב אורט ספניאןמקיף - גילה ע"ש גרינברגאורט גבעת רםקשתרעות קהילה דתיתהרטמןבינה ודעת- עילית עטרת- רחל מגשימים חנ"מ אלונים בית רחל שטראוס