יום א', ח’ בטבת תשע”ט
קשר רב דורי
    הקשר הרב דורי - מחוז מנח"י  
מצורף כלי עזר לכל המשתתפים בתכנית הקשר הרב דורי:חוברת עבודה לבתי ספר יסודיחוברת עבודה לבתי ספר חטיבת בניים תכנית שורשים חוברת עבודה לבתי ספר על יסודי- מעורבות חברתית

תכנית הקשר הרב דורי-יסודי.pdf תכנית שורשים בתכנית הקשר הרב דורי.pdf ‏‏תכנית הקשר הרב דורי-מעורבות חברתית.pdf החצר- הירושלמית מחוז מנח'י.pdf