יום ו', יא’ בסיון תשע”ח
    הקשר הרב דורי - מחוז מנח"י  
בפתיחתה של שנת הלימודים תשע"ז ושנת עבודה נוספת לצוות התכנית,מצורף המידעון " מה שהיה- מה שיהיה".

מה שהיה מה שיהיה - ידיעון הקשר הרב-דורי