יום ג', כד’ בכסלו תשע”ח
    הקשר הרב דורי - מחוז מנח"י  
 

הקשר הרב דורי בביה"סבמסגרת מעורבות חברתית אישית תלמידי כתות י' יא' משתתפים בתכנית הקשר הרב דורי .