יום ו', יא’ בסיון תשע”ח
    הקשר הרב דורי - מחוז מנח"י  

הקשר הרב דורי בביה"סבמסגרת מעורבות חברתית אישית תלמידי כתות י' יא' משתתפים בתכנית הקשר הרב דורי .