יום ב', טו’ בשבט תשע”ט
קשר רב דורי
    הקשר הרב דורי - מחוז מנח"י  

הקשר הרב דורי בביה"סבמסגרת מעורבות חברתית אישית תלמידי כתות י' יא' משתתפים בתכנית הקשר הרב דורי .