יום ו', יא’ בסיון תשע”ח
    הקשר הרב דורי - מחוז מנח"י  

ביה"ס רעות ביקור בבית התפוצות פורים בבית הופמן קשר רב דורי