יום ג', כז’ בתשרי תשע”ח
    הקשר הרב דורי - מחוז מנח"י  
 

ביה"ס רעות ביקור בבית התפוצות פורים בבית הופמן קשר רב דורי