יום א', ח’ בטבת תשע”ט
קשר רב דורי
    הקשר הרב דורי - מחוז מנח"י  

קשר רב-גוני, ידיעון 3, תשעה.pdf