יום ג', כז’ בתשרי תשע”ח
    הקשר הרב דורי - מחוז מנח"י  
 

אתר תכנית- בשפה הערבית