יום ג', כד’ בכסלו תשע”ח
    הקשר הרב דורי - מחוז מנח"י  
 

מפיצים אור, ידיעון 2, תשעה.pdf