יום א', ח’ בטבת תשע”ט
קשר רב דורי
    הקשר הרב דורי - מחוז מנח"י  

מפיצים אור, ידיעון 2, תשעה.pdf